główna zawartość
artykuł nr 1

PREZYDENT MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegającego na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Świętochłowice, w terminie od stycznia 2020 r. do 31.12.2020 r.

artykuł nr 2

PREZYDENT MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

artykuł nr 3

PREZYDENT MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

artykuł nr 4

PREZYDENT MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym mężczyznom z terenu Miasta Świętochłowice, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Zarządzenie Prezydenta KONKURS 4 423 KB
artykuł nr 5

PREZYDENT MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu Miasta Świętochłowice, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Zarządzenie Prezydenta 2 452 KB