główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Przetargi - rok 2020

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz ...

Utworzony: 2020-07-23 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 10:09

2. 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Sprawa numer 3201/04/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na: "Wykonanie prac remontowo – adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na Program Aktywności Lokalnej (PAL) w dwóch lokalizacjach Świętochłowic, dzielnicy Lipiny przy ulicy Chorzowskiej 73 oraz dzielnicy Chropaczów przy ulicy Armii Krajowej 14. Prace remontowo – adaptacyjne zostaną wykonane w ramach realizacji projektu pn. „Nowe szanse i możliwości”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu ...

Utworzony: 2020-07-29 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 15:02

3. 2020

"Dostawa 340 l płynu dezynfekcyjnego na potrzeby realizacji projektu „Wsp...

Świętochłowice, dnia 23.07.2020 roku. Sprawa numer 3210-9 EU ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na: "Dostawa 340 l płynu dezynfekcyjnego na potrzeby realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,realizowanego w ramach Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecz...

Utworzony: 2020-07-23 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 10:07

4. 2020

"Dostawa 18 450 szt. rękawiczek jednorazowych na potrzeby realizacji projektu &...

Świętochłowice, dnia 23.07.2020 roku. Sprawa numer 3210-8 EU ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na: "Dostawa 18 450 szt. rękawiczek jednorazowych na potrzeby realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,realizowanego w ramach Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz...

Utworzony: 2020-07-23 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 08:44

5. 2020

Zmiana treści zapytania ofertowego

Sprawa numer 3210-9 EU Zmiana treści zapytania ofertowego Dotyczy: "Dostawa 340 l płynu dezynfekcyjnego na potrzeby realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, realizowanego w ramach Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" – nr 3210-9 EU Zama...

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 07:57

6. 2020

Zmiana treści zapytania ofertowego

Sprawa numer 3210-8 EU Zmiana treści zapytania ofertowego Dotyczy: "Dostawa 18 450 szt. rękawiczek jednorazowych na potrzeby realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,realizowanego w ramach Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" – nr 3210-8...

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 07:54

7. 2020

Zmiana treści zapytania ofertowego

Sprawa numer 3210-7 EU Zmiana treści zapytania ofertowego Dotyczy: Zapytanie ofertowe na: "Dostawa 3 690 szt. maseczek na potrzeby realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,realizowanego w ramach Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" – nr...

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 07:49

8. 2020

Dostawa 3 690 szt. maseczek na potrzeby realizacji projektu „Wsparcie dzieci u...

Świętochłowice, dnia 23.07.2020 roku. Sprawa numer 3210-7 EU ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na: "Dostawa 3 690 szt. maseczek na potrzeby realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,realizowanego w ramach Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego&quo...

Utworzony: 2020-07-23 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 13:56

9. Za 2020 r.

Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z dnia...

Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie: dokonania zmiany składu komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 16/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z dnia 16.07.2020 r. powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego dla proje...

Utworzony: 2020-07-22 | Zmodyfikowany: 2020-07-22 08:22

10. Za 2020 r.

Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z dnia...

Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z dnia 16.07.2020 roku w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego dla projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Działania nr 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku ...

Utworzony: 2020-07-17 | Zmodyfikowany: 2020-07-17 13:59

11. Za 2020 r.

Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z dnia...

Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z dnia 08.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przeprowadzania Okresowej Oceny Pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458, z późn. zm.), zarządzam, co następuje: § 1 Wprowadzam Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach za...

Utworzony: 2020-07-08 | Zmodyfikowany: 2020-07-17 13:40

12. wynik naboru dot. ogłoszenia nr 03_OP_2020

wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent

Świętochłowice, 07.07.2020r. DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Referent W wyniku przeprowadzonego konkursu na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Grabarczyk UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU W wyniku zakończonej procedury konkursowej Pani Katarzyna Grabarczyk osiągnęła wymaganą liczbę punktów i wykazała się dobrą znajomością przepisów.

Utworzony: 2020-07-08 | Zmodyfikowany: 2020-07-08 14:36

13. Wyniki naboru dot. ogłoszenia nr 06/PDiR/2020

wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Działu Pomocy Dzi...

Świętochłowice, 01.07.2020r. DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Zastępca Kierownika Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie W wyniku przeprowadzonego konkursu na w/w stanowisko został wybrany Pan Arkadiusz Łuków UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU W wyniku zakończonej procedury konkursowej Pan Arkadiusz Łuków osiągnął wymaganą liczbę punktów i wykazał się dobrą znajomością przepisów.

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 15:06

14. Wyniki naboru dot. ogłoszenia nr 02/OP/2020

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego

Świętochłowice, 25.06.2020r. DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego W wyniku przeprowadzonego konkursu na w/w stanowisko została wybrana Pani Gabriela Rekus UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU W wyniku zakończonej procedury konkursowej Pani Gabriela Rekus osiągnęła wymaganą liczbę punktów i wykazała się dobrą znajomością przepisów.

Utworzony: 2020-06-26 | Zmodyfikowany: 2020-06-26 09:13

15. Sekcja Aktywności Lokalnej i Świetlicy Środowiskowej "Promyk"

Sekcja Aktywności Lokalnej i Świetlicy Środowiskowej „Promyk"

Sekcja Aktywności Lokalnej i Świetlicy Środowiskowej „Promyk" ul Chorzowska 73 41-605 Świętochłowice Kierownik sekcji: Monika Szpoczek godziny pracy sekcji poniedziałek- piątek 12.00-20.00 telefon: 508622461 e-mail: mszpoczek@ops-sw.pl

Utworzony: 2019-08-27 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 12:51

16. Świadczenia Rodzinne

Dział Świadczeń Rodzinnych

Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach ul. Bytomska 8 41-600 Świętochłowice Godziny przyjmowania Stron: poniedziałek 7:15-17:00, wtorek-piątek 8:00-14:00 kierownik działu: Marta Tomasik tel. 323462280 zastępca kierownika działu oraz świadczenia rodzinne: 323462284, finanse: 323462282, fundusz alimentacyjny: 323462281, świadczenia rodzinne: 323462283, świadczenia wychowawcze: 323462286-87, fax: 323462299

Utworzony: 2019-08-27 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 12:49

17. Pomoc Osobom Starszym

Dzienny Dom SENIOR+

Dzienny Dom SENIOR+ 41-605 Świętochłowice, ul. Imieli 12 Kierownik: Monika Szewczyk tel. 327709304 filia Dziennego Domu SENIOR+ 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 35 tel. 322455104 wew. 44

Utworzony: 2019-08-28 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 12:47

18. Pomoc Dziecku i Rodzinie

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie Kierownik Działu: Iwona Makuła tel.: 32 34 622 97 e-mail: imakula@ops-sw.pl I Zespół Pracy z Rodziną i Wychowankiem Młodszy asystent rodziny Sylwia Konupek Starszy asystent rodziny Joanna Maćkowiak Młodszy asystent rodziny Martyna Podstawska – praca z rodziną w kryzysie na wniosek pracownika socjalnego lub sądu rejonowego Młodszy asystent rodziny Iwona Pustelnik Młodszy asystent rodziny Agnieszka Gosławska Młodszy asystent rodziny Paulina Taraska tel.: 32...

Utworzony: 2019-08-28 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 12:35

19. Kontrola zarządcza

Deklaracja monitoringu i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej

Utworzony: 2020-06-22 | Zmodyfikowany: 2020-06-22 07:38

20. Ogłoszenie nr 03/OP/2020

KONKURS NA STANOWISKO REFERENT - DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY

KONKURS NA STANOWISKO REFERENT – DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY WYMIAR ETATU - 1/1 MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. KATOWICKA 35 Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na stanowisku: obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U.2019.poz 1282), posiadanie pełnej zdolności do czynnośc...

Utworzony: 2020-06-19 | Zmodyfikowany: 2020-06-19 09:36