główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Wyniki naboru dot. ogłoszenia nr 05/OP/2021

Wyniki naboru dot. ogłoszenia nr 05/OP/2021

Świętochłowice, 30.11.2021r. DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH informuje o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik (Dział Organizacyjno-Prawny) W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Kierownik nie wybrano kandydata do zatrudnienia. UZASADNIENIE Dokumenty aplikacyjne złożył 1 Kandydat spełniający wymogi formalne konieczne do zatrudnienia na ww. stanowisku. W toku przeprowadzonej procedury konkursowej Kandydat nie uzyskał minimaln...

Utworzony: 2021-12-01 | Zmodyfikowany: 2021-12-01 11:06

2. za 2021 r.

Zarządzenie nr 39/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicacgh z dni...

Utworzony: 2021-11-26 | Zmodyfikowany: 2021-11-26 14:37

3. za 2021 r.

Zarządzenie nr 38/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świetochłowicach z dnia...

Utworzony: 2021-11-26 | Zmodyfikowany: 2021-11-26 10:36

4. za 2021 r.

Zarządzenie nr 37/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z dnia...

Utworzony: 2021-11-25 | Zmodyfikowany: 2021-11-25 14:21

5. za 2021 r.

Zarządzenie nr 36/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z dnia...

Utworzony: 2021-11-24 | Zmodyfikowany: 2021-11-24 10:32

6. za 2021 r.

Zarządzenie nr 35/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z dnia...

Utworzony: 2021-11-15 | Zmodyfikowany: 2021-11-15 14:11

7. za 2021 r.

Zarządzenie nr 34/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świetochłowicach z dnia...

Utworzony: 2021-11-15 | Zmodyfikowany: 2021-11-15 14:08

8. Ogłoszenie nr 08/Pr/2021

Ogłoszenie nr 08/Pr/2021

OGŁOSZENIE Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych w ramach projektu ,,Coby Starzikom żyło się lepij- kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic” Warunki pracy: umowa zlecenie od dnia podpisania do 29 grudnia 2021 roku, usługi opiekuńcze będą świadczone w miejscu zamieszkania uczestnika/uczestniczki projektu. Wymagania: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa ...

Utworzony: 2021-10-28 | Zmodyfikowany: 2021-10-29 14:34

9. Ogłoszenie nr 05/OP/2021

Ogłoszenie nr 05/OP/2021

KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO WYMIAR ETATU - 1/1 MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH, UL. KATOWICKA 35 1. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na stanowisku: obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2019 roku, poz. 1282 z późn. zm.), posiadanie pełne...

Utworzony: 2021-10-28 | Zmodyfikowany: 2021-10-29 11:58

10. za 2021 r.

Zarządzenie nr 33/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z dnia...

Utworzony: 2021-10-26 | Zmodyfikowany: 2021-10-26 14:32

11. za 2021 r.

Zarządzenie nr 32/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z dnia...

Utworzony: 2021-10-26 | Zmodyfikowany: 2021-10-26 10:11

12. Dane teleadresowe

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice Telefon: FAX 32 245 51 04 32 245 48 60 32 245 33 25 E-mail: ops@ops-sw.pl WWW: Dyrektor: Z-ca dyrektora: Główna Księgowa: www.ops.swietochlowice.pl Agnieszka Kilka Jolanta Kunert Grażyna Wilczek

Utworzony: 2019-07-31 | Zmodyfikowany: 2021-10-19 09:36

13. za 2021 r.

Zarządzenie nr 30/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z dnia...

Utworzony: 2021-10-14 | Zmodyfikowany: 2021-10-14 07:28

14. Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

Zarządzenie Nr 27/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z dnia 29 września 2021r. w sprawie: wprowadzenia aneksu nr 13 do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach ustalonego Zarządzeniem Nr 355/2011 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 17 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach Na podstawie § 17 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej oraz § 27 Regulaminu Organizac...

Utworzony: 2021-10-12 | Zmodyfikowany: 2021-10-12 12:35

15. za 2021 r.

Zarządzenie nr 29/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świetochłowicach z dnia...

Utworzony: 2021-10-12 | Zmodyfikowany: 2021-10-12 07:45

16. za 2021 r.

Zarządzenie nr 28/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z dnia...

Utworzony: 2021-10-12 | Zmodyfikowany: 2021-10-12 07:35

17. za 2021 r.

Zarządzenie nr 27/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z dnia...

Utworzony: 2021-09-29 | Zmodyfikowany: 2021-09-29 14:04

18. Ogłoszenie nr 12/PDiR/2021

Ogłoszenie nr 12/PDiR/2021

OGŁOSZENIE O PRACĘ STANOWISKO: MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ DZIAŁ POMOCY DZIECKU I RODZINIE (UMOWA W CELU ZASTĘPSTWA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA) WYMIAR ETATU - 1/1 MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY – OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. BYTOMSKA 8 oraz TEREN MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE 1. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na stanowisku: obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ...

Utworzony: 2021-09-22 | Zmodyfikowany: 2021-09-22 13:37

19. za 2021 r.

Zarządzenie nr 26/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z dnia...

Utworzony: 2021-09-21 | Zmodyfikowany: 2021-09-21 09:11

20. Ogłoszenie nr 07/Pr/2021

Ogłoszenie nr 07/Pr/2021

OGŁOSZENIE O PRACĘ ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – SEKCJA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I REALIZACJI PROJEKTÓW WYMIAR ETATU - 1/1 OKRES ZATRUDNIENIA OD 13.09.2021 r. DO 30.09.2021 r. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY – TEREN MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE 1. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na stanowisku: obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r....

Utworzony: 2021-09-02 | Zmodyfikowany: 2021-09-02 13:37