główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Pomoc Osobom Niepełnosprawnym

Sekcja ds. Niepełnosprawności

SEKCJA DS. NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Ośrodka Pomocy Społecznej 41-605 Świętochłowice ul. Wallisa 4, pok. 101, 102 kierownik sekcji: Karina Pacoń tel.: 32 770 91 96, 32 770 91 95 e-mail: ssn@ops-sw.pl Godziny przyjmowania stron: Poniedziałek – 12:00 – 16:45 Wtorek – 7:30 – 11:30 Środa – 7:30 – 11:30 Czwartek – 11:00 – 15:00 Piątek – 7:30 – 11:30

Utworzony: 2019-08-27 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 11:33

2. inne

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 14:56

3. inne

ZMIANY ORGANIZACYJNE

Z DNIEM 16.09.2019 R. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZWALNIA POMIESZCZENIA ZAJMOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY UL. KARPACKIEJ 3 OBSŁUGUJĄCYCH REJON PIAŚNIK I CHROPACZOWA ORAZ PRZENOSI W/W PRACOWNIKÓW DO POMIESZCZEŃ PRZY UL. WALLISA 4

Utworzony: 2019-09-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-11 11:09

4. Oferty pracy 2019

Ogłoszenie nr 03/OP/2019

Ogłoszenie nr 03/OP/2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach Świętochłowice, ul. Katowicka 35 ogłasza KONKURS NA STANOWISKO INSPEKTOR DS. BHP Wymiar etatu – 1/4. Liczba etatów: 1 Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35 1. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na stanowisku: a) Obywatelstwo polskie, b) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, c) Brak skazania prawomo...

Utworzony: 2019-09-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-10 09:05

5. Sekcja Pomocy Środowiskowej I

Przemoc

Utworzony: 2019-08-30 | Zmodyfikowany: 2019-08-30 09:53

6. Dodatki Mieszkaniowe

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach ul. Bytomska 8 41-600 Świętochłowice kierownik Sekcji - Anna Dziuba telefon kontaktowy: (32) 346-22-89 godziny pracy: poniedziałek od 7:15 do 17:00 od wtorku do piątku od 8:00 do 14:00

Utworzony: 2019-08-27 | Zmodyfikowany: 2019-08-30 09:20

7. Dział Organizacyjno-Prawny

Dział Organizacyjno - Prawny

Dział Organizacyjno - Prawny Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach ul. Katowicka 35 Kierownik Działu: Róża Walicka Tel. Kontaktowe: Kierownik 32 2455104 wew. 37 Pracownicy Działu 32 2455104 wew. 33,43, 58 Sekretariat 32 2455104 wew. 32 Dział czynny Pn 7:00 - 17:00 Wt-pt 7:00 – 15:00

Utworzony: 2019-08-28 | Zmodyfikowany: 2019-08-28 11:13

8. Pomoc Dziecku i Rodzinie

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie Kierownik Działu: Iwona Makuła tel.: 32 34 622 97 e-mail: imakula@ops-sw.pl Zastępca kierownika: Katarzyna Michalak tel.: 32 34 622 98 I Zespół Pracy z Rodziną i Wychowankiem Młodszy asystent rodziny Sylwia Konupek Starszy asystent rodziny Joanna Maćkowiak Młodszy asystent rodziny Martyna Podstawska – praca z rodziną w kryzysie na wniosek pracownika socjalnego lub sądu rejonowego Młodszy asystent rodziny Iwona Pustelnik Młodszy asystent rodziny Agnieszka ...

Utworzony: 2019-08-28 | Zmodyfikowany: 2019-08-28 10:43

9. Pomoc Środowiskowa

Sekcja Pomocy Środowiskowej

Sekcja I Pomocy Środowiskowej i Przemocy w Rodzinie kierownik sekcji: Leokadia Henć , pokój nr 103, tel.: 327709199 wew. 29 godziny przyjmowania: wtorek, środa, czwartek - od 7:00 do 10:00 poniedziałek od 12:00 do 15:00 obszar działania: pracownicy socjalni dzielnicy Lipiny ul. Wallisa 4, pokój 105, tel. 032 7709190, 7709192, 7709193, 7709194 godziny przyjmowania: wtorek, środa, czwartek - od 7:00 do 10:00 poniedziałek od 12:00 do 15:00 pracownicy socjalni dzielnicy Chropaczów ul. Karpacka 3,...

Utworzony: 2019-08-27 | Zmodyfikowany: 2019-08-28 10:10

10. Pomoc Osobom Starszym

Dzienny Dom SENIOR+

Dzienny Dom SENIOR+ 41-605 Świętochłowice, ul. Imieli 12 Kierownik: Ewa Mika tel. 327709304 filia Dziennego Domu SENIOR+ 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 35 tel. 322455104 wew. 44

Utworzony: 2019-08-28 | Zmodyfikowany: 2019-08-28 07:08

11. Sekcja ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Realizacji Projektów

Sekcja ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Realizacji Projektów

Sekcja ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Realizacji Projektów Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach ul. Katowicka 35 Kierownik Sekcji: Honorata Machul (pokój 105) Telefon kontaktowy: (032) 2454-860 wew. 40 Godziny pracy: 7:00 – 15:00

Utworzony: 2019-08-27 | Zmodyfikowany: 2019-08-27 13:28

12. Dział Finansowo-Księgowy

Dział Finansowo - Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach ul. Katowicka 35 Kierownik działu: Grażyna Wilczek Tel. Kontaktowe: Kierownik 32 2455104 wew. 34 Pracownicy FK 32 2455104 wew. 41 Kasa 32 2455104 wew. 48 Dział czynny Pn 7:00 - 17:00 Wt-pt 7:00 – 15:00 Kasa: Wt 11:00 – 13:00 Czw 11:00 – 13:00

Utworzony: 2019-08-27 | Zmodyfikowany: 2019-08-27 13:23

13. Dział Świadczeń

Dział Świadczeń

Dział Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 35 Kierownik Działu: Agnieszka Grabowska Telefon: 32 2455105 wew. 57 godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00

Utworzony: 2019-08-27 | Zmodyfikowany: 2019-08-27 13:11

14. Sekcja Aktywności Lokalnej i Świetlicy Środowiskowej "Promyk"

Sekcja Aktywności Lokalnej i Świetlicy Środowiskowej „Promyk"

Sekcja Aktywności Lokalnej i Świetlicy Środowiskowej „Promyk" ul Chorzowska 73 41-605 Świętochłowice Kierownik sekcji: Monika Szpoczek godziny pracy sekcji poniedziałek- piątek 12.00-20.00 telefon: 508622461 e-mail

Utworzony: 2019-08-27 | Zmodyfikowany: 2019-08-27 13:03

15. Świadczenia Rodzinne

Dział Świadczeń Rodzinnych

Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach ul. Bytomska 4 41-600 Świętochłowice Godziny przyjmowania Stron: pon 7.15-17, wt-pt 8-15 Kierownik działu: Marta Tomasik tel. 323462280 zastępca kierownika działu oraz finanse: 323462282, zastępca kierownika działu oraz świadczenia rodzinne: 323462284, fundusz alimentacyjny: 323462281, świadczenia rodzinne: 323462283, świadczenia wychowawcze: 323462286-87, Fax: 323462299

Utworzony: 2019-08-27 | Zmodyfikowany: 2019-08-27 12:16

16. za 2018

Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochlowicach za rok 2018

Utworzony: 2019-08-27 | Zmodyfikowany: 2019-08-27 10:51

17. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

Utworzony: 2019-08-27 | Zmodyfikowany: 2019-08-27 09:25

18. Redakcja BIP

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują osoby widoczne w mertryczkach poszczególnych publikacji kontakt: e-mail: ops@ops-sw.pl tel. 322455104

Utworzony: 2019-07-31 | Zmodyfikowany: 2019-08-27 09:17

19. Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny OPS

ZARZĄDZENIE NR 24 /2019 DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Z DNIA 17 lipca 2019r. w sprawie: wprowadzenia aneksu nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach ustalonego Zarządzeniem Nr 355/2011 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 37 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach Na podstawie § 27 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach...

Utworzony: 2019-08-22 | Zmodyfikowany: 2019-08-22 12:34

20. na usługi

Usługa cateringu polegająca na przygotowaniu i wydawaniu gorącego dania przeznaczone...

Zapytanie ofertowe (niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Pzp) Zapraszam Państwa Firmę do złożenia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu polegająca na przygotowaniu i wydaniu gorącego dania przeznaczonego dla osób z terenu Miasta Świętochłowice. Opis przedmiotu zamówienia : Szczegółowy opis przedmiotu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Kody na podsta...

Utworzony: 2019-08-09 | Zmodyfikowany: 2019-08-21 14:01