główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-08-05 10:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Wykonanie: Izabela Hyska
Data: 2020-08-05 10:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Wykonanie: Izabela Hyska
Data: 2020-08-05 10:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Wykonanie: Izabela Hyska
Data: 2020-07-30 12:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Wykonanie: Izabela Hyska
Data: 2020-07-30 12:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Wykonanie: Izabela Hyska
Data: 2020-07-29 15:03
Dział: Ogłoszenia » O wszczęciu postępowania » na roboty budowlane » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE Sprawa numer 3201/04/2020
Wykonanie: BIP ADMINISTRATOR
Data: 2020-07-29 15:02
Dział: Ogłoszenia » O wszczęciu postępowania » na roboty budowlane » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE Sprawa numer 3201/04/2020
Wykonanie: BIP ADMINISTRATOR
Data: 2020-07-29 15:01
Dział: Ogłoszenia » O wszczęciu postępowania » na roboty budowlane » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE Sprawa numer 3201/04/2020
Wykonanie: BIP ADMINISTRATOR
Data: 2020-07-29 15:01
Dział: Ogłoszenia » O wszczęciu postępowania » na roboty budowlane » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE Sprawa numer 3201/04/2020
Wykonanie: BIP ADMINISTRATOR
Data: 2020-07-29 15:00
Dział: Ogłoszenia » O wszczęciu postępowania » na roboty budowlane » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE Sprawa numer 3201/04/2020
Wykonanie: BIP ADMINISTRATOR
Data: 2020-07-29 14:59
Dział: Ogłoszenia » O wszczęciu postępowania » na roboty budowlane » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE Sprawa numer 3201/04/2020
Wykonanie: BIP ADMINISTRATOR
Data: 2020-07-29 14:58
Dział: Ogłoszenia » O wszczęciu postępowania » na roboty budowlane » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE Sprawa numer 3201/04/2020
Wykonanie: BIP ADMINISTRATOR
Data: 2020-07-29 14:57
Dział: Ogłoszenia » O wszczęciu postępowania » na roboty budowlane » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE Sprawa numer 3201/04/2020
Wykonanie: BIP ADMINISTRATOR
Data: 2020-07-29 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Wykonanie: Izabela Hyska
Data: 2020-07-28 10:07
Dział: Ogłoszenia » O wszczęciu postępowania » na dostawę » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Dostawa 340 l płynu dezynfekcyjnego na potrzeby realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,realizowanego w ramach Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" - nr 3210-9 EU
Wykonanie: Izabela Hyska
Data: 2020-07-28 10:07
Dział: Ogłoszenia » O wszczęciu postępowania » na dostawę » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Dostawa 340 l płynu dezynfekcyjnego na potrzeby realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,realizowanego w ramach Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" - nr 3210-9 EU
Wykonanie: Izabela Hyska
Data: 2020-07-28 08:44
Dział: Ogłoszenia » O wszczęciu postępowania » na dostawę » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Dostawa 18 450 szt. rękawiczek jednorazowych na potrzeby realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,realizowanego w ramach Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" - nr 3210-8 EU
Wykonanie: Izabela Hyska
Data: 2020-07-27 08:03
Dział: Ogłoszenia » O wszczęciu postępowania » na dostawę » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Dostawa 340 l płynu dezynfekcyjnego na potrzeby realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,realizowanego w ramach Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" - nr 3210-9 EU
Wykonanie: Izabela Hyska
Data: 2020-07-27 07:59
Dział: Ogłoszenia » O wszczęciu postępowania » na dostawę » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana treści zapytania ofertowego
Wykonanie: Izabela Hyska
Data: 2020-07-27 07:57
Dział: Ogłoszenia » O wszczęciu postępowania » na dostawę » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana treści zapytania ofertowego
Wykonanie: Izabela Hyska
Data: 2020-07-27 07:54
Dział: Ogłoszenia » O wszczęciu postępowania » na dostawę » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana treści zapytania ofertowego
Wykonanie: Izabela Hyska
Data: 2020-07-27 07:54
Dział: Ogłoszenia » O wszczęciu postępowania » na dostawę » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana treści zapytania ofertowego
Wykonanie: Izabela Hyska
Data: 2020-07-27 07:50
Dział: Ogłoszenia » O wszczęciu postępowania » na dostawę » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana treści zapytania ofertowego
Wykonanie: Izabela Hyska
Data: 2020-07-27 07:49
Dział: Ogłoszenia » O wszczęciu postępowania » na dostawę » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana treści zapytania ofertowego
Wykonanie: Izabela Hyska
Data: 2020-07-23 22:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Wykonanie: Tomasz Flakus
Data: 2020-07-23 19:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Wykonanie: Tomasz Flakus
Data: 2020-07-23 19:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Wykonanie: Tomasz Flakus
Data: 2020-07-23 19:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Wykonanie: Tomasz Flakus
Data: 2020-07-23 19:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Wykonanie: Tomasz Flakus
Data: 2020-07-23 19:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Wykonanie: Tomasz Flakus