główna zawartość
artykuł nr 1

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie

Kierownik Działu: Iwona Makuła

tel.: 32 34 622 97

e-mail: imakula@ops-sw.pl

 

I Zespół Pracy z Rodziną i Wychowankiem

Młodszy asystent rodziny Sylwia Konupek

Starszy asystent rodziny Joanna Maćkowiak

Młodszy asystent rodziny Martyna Podstawska

 

– praca z rodziną w kryzysie na wniosek pracownika socjalnego lub sądu rejonowego

 

Młodszy asystent rodziny Iwona Pustelnik

Młodszy asystent rodziny Agnieszka Gosławska

Młodszy asystent rodziny Paulina Taraska

tel.: 32 34 622 98

Pracownik socjalny Emilia Kujawska

– praca z usamodzielnianymi wychowankami

Starszy pracownik socjalny Sandra Pioseczny

- realizacja postanowień sądu o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej i w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

Specjalista pracy socjalnej Monika Kowalczyk

- ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej od rodziców naturalnych

Starszy specjalista pracy socjalnej Krystyna Synowiec

- ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej od rodziców naturalnych, zgłaszanie dłużników do BIG

II Zespól do Spraw Pieczy Zastępczej

Starszy specjalista pracy socjalnej Monika Jarosz   - prowadzenie kwalifikacji

kandydatów na rodziny  zastępcze, koordynowanie pracy Zespołu

Koordynator pieczy zastępczej Karina Kabot

tel.: 32 34 622 95

- praca z 15 nowymi rodzinami zastępczymi

 

Starszy specjalista pracy socjalnej Irmina Moś

- praca z rodzinami zastępczymi oraz usamodzielnianymi wychowankami rodzin zastępczych z terenu Świętochłowic

Starszy specjalista pracy socjalnej Anna Polańska

tel.: 32 34 622 94

Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie

ul. Bytomska 8 (pokoje 101 – 105)

41 – 600 Świętochłowice

tel.: 32 34 622 94 do 98

e-mail: pdir@ops-sw.pl

Godziny pracy: 7:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku)

Punkt Wsparcia Rodzin „Tęcza”

Psycholog Jarosław Jakubowski

Poniedziałek 9:00 – 17:00

Wtorek – Piątek 7:00 – 15:00

Psycholog Izabella Kalus

Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00

Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Punkt Wsparcia Rodzin „Tęcza”

ul. Katowicka 35

41 – 600 Świętochłowice

tel.: 32 24 55 104 wew. 46