główna zawartość
artykuł nr 1

Dział Świadczeń Rodzinnych

Dział Obsługi i Realizacji Zasiłków Rodzinnych
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach
ul. Bytomska 8
41-600 Świętochłowice

Godziny przyjmowania Stron: 

poniedziałek -piątek 7:00-15:00 (po uprzednim telefonicznym umówieniu się)

kierownik Działu: Anna Porębska 

tel. 323462284

świadczenia rodzinne: 323462283,

finanse: 323462299,

świadczenia wychowawcze: 323462286-87

 

Sekcja Obsługi Świadczeń  

Alimentacyjnych i Dochodzenia

Należności Alimentacyjnych

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach
ul. Bytomska 8
41-600 Świętochłowice

Godziny przyjmowania Stron: 

poniedziałek -piątek 7:00-15:00 (po uprzednim telefonicznym umówieniu się)

kierownik Sekcji: Marta Tomasik 

tel. 323462280

fundusz alimentacyjny: 323462281