główna zawartość
artykuł nr 1

Sekcja Pomocy Środowiskowej

Sekcja I Pomocy Środowiskowej i Przemocy w Rodzinie

kierownik sekcji: Leokadia Henć , pokój nr 103, tel.: 327709199 wew. 29

godziny przyjmowania: wtorek, środa, czwartek - od 7:00 do 10:00

                                        poniedziałek od 12:00 do 15:00

obszar działania:

pracownicy socjalni dzielnicy Lipiny

ul. Wallisa 4, pokój 105, 
tel. 032 7709190, 7709192

godziny przyjmowania: wtorek, środa, czwartek - od 7:00 do 10:00

                                        poniedziałek od 12:00 do 15:00

pracownicy socjalni dzielnicy Chropaczów

ul. Wallisa 4, pokój 104, 
tel. 032 7709193, 0327709194

godziny przyjmowania: wtorek, środa, czwartek, piątek - od 7:00 do 10:00

                                        poniedziałek od 12:00 do 15:00

przemoc w rodzinie

ul. Wallisa 4, pokój 104, 
tel. 032 7709194

godziny przyjmowania: wtorek, środa, czwartek - od 7:00 do 10:00

                                        poniedziałek od 12:00 do 15:00

                                      piątek - grupy robocze

Sekcja II Pomocy Środowiskowej

ul. Bytmoska 8

kierownik sekcji: Beata Augustyńska, pok.107, tel. 323462292

godziny przyjmowania: wtorek, środa, czwartek - od 7:00 do 10:00

                                        poniedziałek od 12:00 do 15:00

obszar działania:

pracownicy socjalni dzielnic Centrum i Zgoda

ul. Bytomska 8, pokój 106,108, 119
tel. 32 3462291, 3462292, 3462293, 3462285

godziny przyjmowania: wtorek, środa, czwartek, piątek - od 7:00 do 10:00

                                        poniedziałek od 12:00 do 15:00

Sekcja III Pomocy Środowiskowej – Usług Opiekuńczych, Bezdomności

ul. Katowicka 35

kierownik sekcji: Patrycja Parkitna, pok. 207, tel. 322455104 wew. 39

godziny przyjmowania: wtorek, środa, czwartek - od 7:00 do 10:00

                                        poniedziałek od 12:00 do 15:00

pracownicy socjalni:

godziny przyjmowania: wtorek, środa, czwartek, piątek - od 7:00 do 10:00

                                        poniedziałek od 12:00 do 15:00

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE