główna zawartość
artykuł nr 1

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach
ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice

Telefon:

 

FAX

32 245 51 04

    32 245 48 60

    32 245 33 25

E-mail:ops@ops-sw.pl

WWW:

 

Dyrektor:

Z-ca dyrektora:

Główna Księgowa:

www.ops.swietochlowice.pl

 

Agnieszka Kilka

Jolanta Kunert

Grażyna Wilczek